Mis on rehabilitatsioon?

Rehabilitatsioon on protsess, mille käigus osutatakse Teile kvalifitseeritud spetsialistide abi selleks, et taastada, säilitada või parandada võimeid, mis on Teile vajalikud igapäevaelus, mida Te võisite kaotada haiguse või trauma tõttu, või mis tekkisid meditsiinilise ravi kõrvaltoimena. Rehabilitatsioon aitab parandada Teie igapäevaelu ja funktsioneerimist.

Kes vajab rehabilitatsiooni?

Rehabilitatsioon on ette nähtud inimestele, kes on kaotanud võimed, mis on neile vajalikud igapäevaelu jaoks. Mõned kõige levinumatest põhjustest, miks võimed on kaotatud, hõlmavad järgmist:

  • Füüsilised traumad (sh põletused, luumurrud, peaajutraumad, seljaaju vigastused jm)
  • Psüühilised traumad
  • Insult
  • Meditsiiniliste protseduuride kõrvaltoimed
  • Arenguhäired
  • Mõned kaasasündinud puuded ja geneetilised häired
  • Krooniline valu, sh selja- ja kaelavalu
  • jne

Igapäevaelu piiranguteks võivad olla näiteks mõtlemisprotsesside raskendatud kulgemine, nägemise, kuulmise, kommunikatsiooni, liikumisaktiivsuse häired, võimetus kujundada isiklikke püsisuhteid või võimetus säilitada pikaajalisi töösuhteid. Rehabilitatsiooniteenused võimaldavad igas eas isikutel mitte lõpetada või siis taastada igapäevategevusi, osaleda täisväärtuslikult ühiskonnaelus ja tõsta oma heaolu taset.
Rehabilitatsioonitegevused saavad leevendada terviserikete laia spektri negatiivset mõju. See on abi osutamise kompleksne vorm, mis täiendab teisi meditsiinilisi toiminguid, nt terapeutilised ja kirurgilised sekkumised, ja aitab saavutada võimalikult parima tulemuse. Näiteks aitavad rehabilitatsiooniteenused kaasa tervisehäirete terve rea tüsistuste, nt seljaaju vigastuse, insuldi või luumurru profülaktikale.

Rehabilitatsioonitegevused saavad leevendada terviserikete laia spektri negatiivset mõju. See on abi osutamise kompleksne vorm, mis täiendab teisi meditsiinilisi toiminguid, nt terapeutilised ja kirurgilised sekkumised, ja aitab saavutada võimalikult parima tulemuse. Näiteks aitavad rehabilitatsiooniteenused kaasa tervisehäirete terve rea tüsistuste, nt seljaaju vigastuse, insuldi või luumurru profülaktikale.Lisaks sellele võivad rehabilitatsiooniteenused aidata vähendada või aeglustada terve rea krooniliste häirete invalidiseerivate avaldumiste arengut, nagu südame ja veresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused ja diabeet, patsientide jaoks eneseabistrateegiate ning vajalike abiseadmete valiku kaudu või tänu valu või teiste tüsistuste avaldumiste kupeerimisele.

Rehabilitatsioon ei ole teenus, mis on ette nähtud ainult püsivate funktsionaalsete häiretega puuetega inimestele või pensionäridele. See ei piirdu ka abiga üksnes füüsiliste häirete puhul. Vastupidi, rehabilitatsioon on iga inimese tervise efektiivse kaitsesüsteemi tähtsaimaid osi sõltumatult tema häirest.

Rehabilitatsioon ei ole luksus või mittekohustuslik meditsiiniline teenus nende jaoks, kes võivad seda endale lubada. See ei ole ka tagavarastrateegia profülaktiliste ja raviprotseduuride ebaõnnestumise puhul. Rehabilitatsiooni sotsiaalsete, majanduslike ja meditsiiniliste eeliste täisväärtuslikuks realiseerimiseks peavad õigeaegsed ja majanduslikult kättesaadavad rehabilitatsiooniteenused olema kättesaadavad kõigile inimestele.