Kogemustega eripedagoog-logopeed pakub lastele ja täiskasvanutele järgmisi teenusi:

  • Logopeedi konsultatsioon ja individuaalne töö
  • Kõnehääldusliku külje korrigeerimine
  • Sidusa kõne arendamine
  • Kooliks ettevalmistamine
  • Kirjutamise ja lugemise oskuste parandamine
  • Kognitiivsete oskuste arendamine
  • Artikulatsiooni, peenmotoorika arendamine
  • Õpiraskustega õpilaste toetamine
  • Huvi äratamine õppetöö vastu

Logopeedi abi osutame Tallinnas ja Tartus

Ühe tunni pikkus – 45 min (vahetu töö kliendiga), hind – 30 eurot

Vastuvõtule registreerimiseks võtke meiega ühendust telefoni või e-posti teel

Telefon: +372 58 463 761

E-post: abstra@post.com